Iнститут сiльского розвитку  
українська english

Пошук    Copyright © 2003–2005 ICP.org.ua
Використання матеріалів з цього сайту дозволено лише при гіпертекстовому посиланні на www.icp.org.ua
Адреса для листування: icp@icp.org.uaСоціальний захист населення

Огляд законодавства 2003 року з соціальних питань. Про програму підтримки молоді

08-10-2004

Законом України "Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004 - 2008 роки" затверджено Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 роки.

Кабінету Міністрів України доручено щорічно, під час розроблення проекту Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати видатки на фінансування заходів Загальнодержавної програми підтримки молоді на 2004-2008 роки.

Метою зазначеної Програми є створення сприятливих політичних, соціальних, економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації молоді, розв'язання її нагальних проблем.

Основними завданнями Програми є:

- сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства, розширення її участі у формуванні та реалізації державної політики щодо розв'язання соціальних проблем молоді;

- поліпшення координації зусиль органів державної влади та громадських організацій у сфері реалізації державної молодіжної політики;

- підвищення ефективності державної молодіжної політики на регіональному рівні;

- зміцнення матеріально-технічного та фінансового забезпечення установ, закладів, громадських організацій, що працюють з дітьми та молоддю;

- підтримка молодіжних і дитячих громадських організацій та їх спілок у реалізації програм, спрямованих на вирішення проблем молоді.

Програма здійснюється за участю молодіжних громадських організацій та їхніх спілок.

Основними напрямами виконання Програми є:

1) Створення умов для доступності якісної освіти, сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді, що передбачає:

- оновлення змісту освітніх програм, інформатизацію навчального процесу, повне забезпечення потреб навчальних закладів у комп'ютерній техніці, забезпечення середніх та вищих навчальних закладів доступом до мережі Інтернет, модернізацію форм і методів навчання, запровадження стандартів освіти та поглиблення її демократизації;

- розробку та впровадження механізму отримання першого робочого місця випускниками вищих навчальних закладів;

- удосконалення системи кредитування для здобуття освіти;

- створення умов для інформування молоді, яка бажає здобути відповідну освіту;

- удосконалення нормативно-правової бази щодо впровадження у навчальних закладах системи студентського самоврядування;

- підтримку програм, спрямованих на співпрацю навчальних закладів з молодіжними та дитячими громадськими організаціями, їх спілками, органами шкільного та студентського самоврядування;

- створення умов для інформування молоді про міжнародні навчальні програми.

2) Забезпечення зайнятості та розвиток підприємницької діяльності молоді, що передбачає:

- сприяння гарантованому забезпеченню молоді першим робочим місцем, стимулювання створення роботодавцями додаткових робочих місць для молоді;

- запровадження механізму державної підтримки розвитку молодіжного фермерства та молодіжного підприємництва у сільській місцевості, відповідних програм;

- розробку та впровадження освітніх проектів для сільської молоді щодо стимулювання підприємницької діяльності;

- інформаційне та правове забезпечення молоді, яка здійснює трудову міграцію за межі України;

- підтримку програм молодіжних громадських організацій та їх спілок, спрямованих на вирішення проблем зайнятості молоді та реалізацію її підприємницьких ініціатив.

3) Формування здорового способу життя молоді, що передбачає:

- розвиток мережі центрів ресоціалізації наркозалежної молоді "Твоя перемога", а також таких, які створюються молодіжними громадськими організаціями, підтримку діяльності центрів соціальних служб для молоді та їхніх спеціалізованих формувань, розширення мережі цих закладів;

- забезпечення інформаційними матеріалами профілактичного спрямування педагогічних, медичних, соціальних працівників, учнів, студентів, їх батьків, представників груп ризику, залучення засобів масової інформації до цієї діяльності;

- підтримку програм, спрямованих на створення та забезпечення діяльності спортивно-оздоровчих центрів молоді;

- здійснення пропагандистської діяльності, спрямованої на популяризацію здорового способу життя, запобігання тютюнопалінню та вживанню наркотиків, зниження шкоди від вживання наркотиків, дотримання безпечної сексуальної поведінки;

- сприяння діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій, їхніх спілок щодо формування здорового способу життя, залучення дітей, підлітків та молоді до занять фізичною культурою, спортом і туризмом.

4) Підготовка молоді до сімейного життя та підтримка молодих сімей, що передбачає:

- подальший розвиток пільгового довгострокового державного кредитування молоді і молодих сімей, які бажають будувати (реконструювати) житло, у тому числі в сільській місцевості;

- інформаційне забезпечення роботи з молодими сім'ями;

- залучення громадських організацій (у тому числі молодіжних, жіночих, релігійних, благодійних) до проведення заходів щодо підготовки молоді до сімейного життя та соціальної підтримки молодих сімей.

5) Сприяння вихованню патріотизму, розвитку духовності, моральності дітей та молоді, організації їхнього змістовного дозвілля, що передбачає:

- підтримку професійної та самодіяльної художньої творчості, діяльності творчих спілок та об'єднань, військово-патріотичних об'єднань, просвітницьких, спортивних закладів та секцій, технічних станцій для школярів, фізкультурно-оздоровчих клубів, центрів та інших позашкільних навчальних закладів, молодіжних та дитячих клубів за місцем проживання;

- покращення виховної роботи у лавах Збройних Сил України, оновлення матеріальної бази, залучення до цього представників молодіжних громадських організацій;

- сприяння проведенню державних, народних та традиційних свят із залученням молоді;

- створення і підтримку центрів дозвілля молоді та інших форм організації змістовного дозвілля молоді;

- підтримку трудових та волонтерських загонів молодіжних громадських організацій, діяльність яких спрямована на реставрацію та відновлення пам'яток історії, культури та архітектури, меморіальних комплексів, пам'ятників військової та трудової слави, допомогу соціально незахищеним верствам населення;

- підтримку діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій, їхніх спілок, які сприяють розвитку духовності, патріотизму, організації змістовного дозвілля молоді;

- підтримку програм молодіжних громадських організацій, спрямованих на встановлення міжконфесійного взаєморозуміння;

- розвиток та підтримку молодіжного екологічного громадського руху;

- створення та підтримку діяльності молодіжних центрів, засновниками яких є молодіжні громадські організації.

6) Формування у молоді поваги до закону та запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі, що передбачає:

- розробку та підтримку програм, спрямованих на посилення ролі сім'ї, школи, засобів масової інформації, органів виконавчої влади, громадських організацій у процесі формування правової культури, попередження негативних проявів у поведінці молоді;

- створення умов для соціальної, психологічно-педагогічної, медичної, правової підтримки і реабілітації підлітків та молоді з девіантною поведінкою, зокрема шляхом їх залучення до діяльності у молодіжних громадських організаціях, участі у фізкультурно-спортивних, туристичних, інформаційних, розважальних програмах і заходах, таборах праці та відпочинку, молодіжних трудових загонах;

- розширення мережі консультаційних центрів безкоштовної правової підтримки молоді із залученням до їхнього створення та діяльності молодіжних та громадських організацій;

- підтримку програм молодіжних громадських організацій та їхніх спілок, спрямованих на формування у молоді правової культури, пропаганду соціально безпечної поведінки молоді, співпрацю з органами внутрішніх справ, залучення студентської молоді до надання правової допомоги соціально незахищеним громадянам.

7) Розвиток громадянської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування з молодіжними та дитячими громадськими організаціями, що передбачає:

- організаційну та фінансову підтримку на конкурсній основі програм, проектів молодіжних і дитячих громадських організацій та їх спілок, що спрямовані на соціальний розвиток молоді;

- сприяння розвитку волонтерського молодіжного громадського руху;

- стимулювання розвитку механізму соціального партнерства між органами державної влади та молодіжними і дитячими громадськими організаціями стосовно розробки і реалізації рішень з питань державної політики щодо дітей та молоді;

- створення центрів молодіжних і дитячих громадських організацій, забезпечення діяльності ресурсних, сервісних, інформаційних центрів та програм, спрямованих на підтримку молодіжних і дитячих громадських організацій;

- організацію навчання лідерів та активістів молодіжних і дитячих громадських організацій, організаторів молодіжного руху;

- підтримку засобів масової інформації, які діють при молодіжних і дитячих громадських організаціях;

- сприяння інтеграції українських молодіжних громадських організацій, їх спілок до світових молодіжних структур, підтримку зв'язків між молодіжними громадськими організаціями України та української діаспори, підтримку діяльності міжнародних українських молодіжних організацій;

- проведення щорічних всеукраїнських та регіональних конкурсів "Лідер молодіжного руху", "Молодіжна та дитяча громадська організація року";

- сприяння удосконаленню програм діяльності волонтерів молодіжних і дитячих громадських організацій та запровадженню експертної оцінки їхньої діяльності;

- забезпечення участі молодіжних громадських організацій та їхніх спілок у розробці і впровадженні державних програм, що стосуються молодіжної проблематики.

8) Залучення молоді до роботи в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, що передбачає:

- сприяння діяльності координаційних рад з питань молодіжної політики, які створюються в системі адміністративно-територіального устрою України;

- підтримку спільних програм молодіжних громадських організацій, їхніх спілок з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, спрямованих на стажування, здобуття фахових навичок, залучення молоді до роботи в органах державної влади, виховання суспільних лідерів;

- сприяння фінансовому та організаційному забезпеченню програм співпраці органів державної влади з всеукраїнськими молодіжними та дитячими громадськими організаціями;

9) Інтеграція молоді до світової та європейської молодіжної спільноти, що передбачає:

- розширення можливостей для підвищення кваліфікації та стажування талановитої молоді за кордоном за рахунок фінансової підтримки спеціальних міжнародних програм;

- сприяння міжнародному молодіжному обміну між містами-побратимами, навчальними закладами, молодіжними громадськими організаціями та їхніми спілками;

- сприяння вступу всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій, їхніх спілок до світових та європейських молодіжних структур;

- підтримку міжнародних програм молодіжних і дитячих громадських організацій та їхніх спілок;

- підтримку програм молодіжних і дитячих громадських організацій щодо співпраці молоді України та української діаспори.

10) Формування інформаційного простору для реалізації державної молодіжної політики, що передбачає:

- підтримку інформаційних та видавничих проектів дитячих та молодіжних громадських організацій;

- підтримку молодіжних інформаційних агенцій, інформаційних служб та центрів;

- підтримку програм молодіжних організацій, спрямованих на дослідження проблем молоді.

11) Забезпечення реалізації прав молоді з особливими потребами, що передбачає:

- створення системи дистанційного навчання та інформування про суспільні події молодих інвалідів шляхом доступу до мережі Інтернет;

- сприяння підприємницькій діяльності молоді з особливими потребами, запровадження її навчання навичкам підприємницької діяльності;

- підтримку програм, спрямованих на соціальне відновлення та допомогу молоді, яка перебуває у місцях позбавлення волі.

12) Удосконалення нормативно-правової бази, державної регуляторної політики у молодіжній сфері, що передбачає:

- розробку пропозицій до проекту Податкового кодексу України щодо:

- пільгового оподаткування доходів молоді, яка розпочинає підприємницьку діяльність;

- звільнення від оподаткування платних послуг, які надають молодіжні та дитячі громадські організації;

- удосконалення механізмів економічного стимулювання суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють підтримку молодіжних та дитячих громадських організацій та створюють перші робочі місця для молоді;

- створення умов для пільгового кредитування підприємницької діяльності молоді;

- розробку законопроектів щодо підтримки засобів масової інформації, які засновані молодіжними та дитячими громадськими організаціями.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел фінансування, незаборонених законом.

Видатки з Державного бюджету на підтримку заходів, здійснюваних на виконання Програми передбачаються спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері соціального становлення та розвитку молоді (Мінсім'ямолодь), всеукраїнським молодіжним та дитячим громадським організаціям.

Інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування можуть делегувати молодіжним та дитячим громадським організаціям повноваження щодо реалізації заходів, спрямованих на виконання Програми. У цьому випадку вони надають молодіжним та дитячим організаціям, їхнім спілкам фінансову та організаційну допомогу, здійснюють контроль за реалізацією наданих повноважень.Біржовий вісник Київської агропромислової біржі - професійна
інформація для трейдерів та операторів зернового ринку
ПроАгро - информация для агробизнеса
АгроПоиск - аграрная поисковая система
Торговая марка АГРОТОН
Фермерский бизнес –
сайт фермеров
Український земельний
ринок - все про землю в Україні
 

  Создание сайта: LND Киев
META - Украина. Украинская поисковая система Старт Украина Украинский портАл