Iнститут сiльского розвитку  
українська english

Пошук    Copyright © 2003–2005 ICP.org.ua
Використання матеріалів з цього сайту дозволено лише при гіпертекстовому посиланні на www.icp.org.ua
Адреса для листування: icp@icp.org.uaЗаконодавство

Закон України. Про третейські суди. Розділ IX. Прикінцеві положення

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 35, ст.412 )

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Цивільному процесуальному кодексі України ( 1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 ):

а) статтю 25 викласти в такій редакції:

"Стаття 25. Підвідомчість цивільних справ третейським судам

У випадках, передбачених законом або міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, спори, що виникають із цивільних правовідносин, за згодою сторін можуть вирішуватися третейськими судами, в порядку, передбаченому законами України "Про третейські суди" та "Про міжнародний комерційний арбітраж" ( 4002-12 );

б) Положення про третейський суд (додаток N 2 до Кодексу ( 1505-06 ) вважати таким, що втратило чинність;

2) пункт 3.2 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1998 р., N 33, ст. 224; 1999 р., N 39, ст. 357; 2000 р., N 4, ст. 29, N 20, ст. 149, N 45, ст. 377, N 46, ст. 393; 2002 р., N 8, ст. 63, N 29, ст. 192; 2003 р., N 14, ст. 103; 2004 р., N 17-18, ст. 250) доповнити підпунктом 3.2.12 такого змісту:

"3.2.12. з оплати третейського збору та відшкодування інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно до закону";

3) у Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94; 1999 р., N 2-3, ст. 21; 2000 р., N 39, ст. 333, N 43, ст. 363; 2001 р., N 4, ст. 17; 2002 р., N 8, ст. 63, N 10, ст. 78, N 17, ст. 122, N 36, ст. 266; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 12, ст. 88, N 30, ст. 247; 2004 р., N 6, ст. 38, N 8, ст. 67, N 17-18, ст. 250):

а) пункт 4.2 статті 4 доповнити підпунктом 4.2.19 такого змісту:

"4.2.19. Суми коштів або вартість майна, одержаних засновником третейського суду як третейський збір чи на покриття інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно до закону";

б) підпункт 5.2.2 пункту 5.2 статті 5 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Суми коштів або вартість майна, перерахованих (переданого) юридичним особам, у тому числі неприбутковим організаціям - засновникам постійно діючого третейського суду, як третейський збір чи на покриття інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно до закону, включаються до складу витрат платників податків у повному обсязі";

в) пункт 7.11 статті 7 доповнити підпунктом 7.11.14 такого змісту:

"7.11.14. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів або майна, одержаних як третейський збір чи на покриття інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно до закону";

4) частину першу статті 1 Закону України "Про державну виконавчу службу" ( 202/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 36-37, ст. 243) після слів "рішень судів" доповнити словами "третейських судів";

5) у Законі України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; 2003 р., N 5, ст. 46; 2004 р., N 6, ст. 37, N 11, ст. 140):

а) у назві статті 3 слово "Документи" замінити словом "Рішення";

б) у статті 18-1:

пункт 1 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"рішення третейського суду";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) накази господарських судів, у тому числі ті, що видаються на підставі рішення третейського суду";

пункт 7 виключити.

3. Засновникам третейських судів у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести правовстановлюючі документи у відповідність із вимогами цього Закону.

4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

привести свої рішення у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України всіх нормативних актів, що суперечать цьому Закону, та прийняття відповідних актів, спрямованих на реалізацію положень цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 травня 2004 року

N 1701-IV


META - Украина. Украинская поисковая система
Старт Украина

Украинский портАл
Каталог Интернет ресурсов
 

  Создание сайта: LND Киев
META - Украина. Украинская поисковая система Старт Украина Украинский портАл